Завршни испит - решени задаци по областима
Предавања по областима за припрему за завршни испит. Решени задаци.

Подударност, осна симетрија

Решени задаци. Снимак предавања.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео предавању.

Пр.1) За коју праву можеш рећи да је оса симетрије нацртаних фигура?

355

Пр.2) Придружи тачкама $A,B,C$ симетричне тачке у односу  на осу $s$.

356

Пр.3) Нацртај:

  1. правоугаоник,
  2. квадрат,
  3. круг.

На свакој фигури истакни њене осе симетрије. Да ли су у случају 3) могу нацртати све осе симетрије?

Пр.4) Које од следећих фигура су осно симетричне:

1) дуж     2) права     3) круг
4) угао      5) раван?  

Пр.5) Датим фигурама на слици придружи симетричне у односу на осу симетрије $s$.

 

 357  358
359 360
Припрема за завршни испит по плану и програму који је прилагођен предзнању ученика