Завршни испит - решени задаци по областима
Предавања по областима за припрему за завршни испит. Решени задаци.

Пропорционалност

Директна и обрнута пропорционалност. Пропорције. Решени задаци. Снимак предавања.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео предавању.

Пр.1)   Колико је потребно брашна на 75kg хлеба ако се од 4kg брашна

           добије 5kg хлеба?

Пр.2)   Гуска и по снесе јаје и по за дан и по. Колико ће јаја снети седам

           гусака за шест дана?

Пр.3)   Ако 120 радника заврши неки посао за 12 дана, радећи дневно

           по 8 сати, колико је потребно радника да би се тај посао завршио

           за 10 дана радећи дневно по 6 сати?

Припрема за завршни испит по плану и програму који је прилагођен предзнању ученика