Call Now Button

Завршни испит – дефиниције и формуле

Цели бројеви – дефиниције и особине

Дефиниције и формуле из области целих бројева илустроване једноставним примерима.

Разломци – дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.

Децимални запис – дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.

Линеарне једначине са једном непознатом – дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.

Системи линеарних једначина – дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.

Линеарне неједначине – дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.

Степеновање и квадратни корен – дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.

Линеарна функција – дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.

Квадрат бинома, разлика квадрата – дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.

Пропорционалност – дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.

Углови и праве – дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.

Троугао – дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.

Сличност троуглова – дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.

Четвороуглови – дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.

Многоугао и круг – дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.

Призма – дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.

Пирамида – дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.

Ваљак – дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.

Купа – дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.

Лопта – дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.

Call Now Button