Седми разред основне школе

Квадрат бинома

Дефиниција, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Помножино следеће полиноме:

           а) $x + 6$ и $x + 6$

           б) $3x - 5$ и $3x - 5$

Пр.2)   Применом формуле за квадрат бинома израчунати:

           а) $\left( {x + 7} \right) \cdot \left( {x + 7} \right)$

           б) $\left( {5x - 1} \right) \cdot \left( {5x - 1} \right)$

           в) ${\left( {x - 2y} \right)^2}$

           г) ${\left( {1\frac{1}{3}a + b} \right)^2}$

           д) ${\left( {5{x^2} - 4} \right)^2}$

           ђ) ${\left( {{x^2} - 0,5{y^2}} \right)^2}$

Пр.3)   Решити једначине:

           а) ${\left( {x - 5} \right)^2} - x \cdot \left( {x - 4} \right) =  - 3$

           б) ${\left( {x - 6} \right)^2} - {\left( {x + 8} \right)^2} =  - 30$

Пр.4)   Ако је $A = 2x + 3,B = 3x + 2$ и $C = 2x - 3$, израчунати:

           а) ${B^2} - A \cdot C$        б) ${A^2} + {B^2} - {C^2}$