Call Now Button
Седми разред основне школе

Питагорина теорема


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Да ли правоугли троугао може имати странице дужине:

           а) 7cm, 8cm, 9cm

           б) 12cm, 2dm,16cm


 

 

Пр.1)   Да ли правоугли троугао може имати странице дужине:

а) 

\[\begin{gathered}
a = 7cm \hfill \\
b = 8cm \hfill \\
\underline {c = 9cm} \hfill \\
{c^2} = {a^2} + {b^2} \hfill \\
{9^2} = {7^2} + {8^2} \hfill \\
81 = 49 + 64 \hfill \\
81 \ne 113 \hfill \\
\end{gathered} \]

не може

б) 

\[\begin{gathered}
a = 12cm \hfill \\
b = 16cm \hfill \\
\underline {c = 20cm} \hfill \\
{c^2} = {a^2} + {b^2} \hfill \\
{20^2} = {12^2} + {16^2} \hfill \\
400 = 144 + 256 \hfill \\
400 = 400 \hfill \\
\end{gathered} \]

може

Call Now Button