Call Now Button
Седми разред основне школе

Квадрат рационалног броја


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Следеће производе написати као квадрате рационалних бројева:

           а) $7 \cdot 7 = $

           б) $ - 11 \cdot \left( { - 11} \right) = $

           в) $0 \cdot 0 = $
           г) $ - 1,5 \cdot \left( { - 1,5} \right) = $
           д) $ - \frac{2}{3} \cdot \left( { - \frac{2}{3}} \right) = $
Пр.2)   Израчунати:
           а) ${9^2}$

           б) ${\left( { - 13} \right)^2}$

           в) ${\left( { - \frac{4}{7}} \right)^2}$

Пр.3)   Да ли се иста бројевна вредност добије за ${\left( { - 4} \right)^2}$ и $ - {4^2}$?


 

 

Пр.1)   

\[\begin{gathered}
7 \cdot 7 = {7^2} \hfill \\
- 11 \cdot \left( { - 11} \right) = {\left( { - 11} \right)^2} \hfill \\
0 \cdot 0 = {0^2} \hfill \\
- 1,5 \cdot \left( { - 1,5} \right) = {\left( { - 1,5} \right)^2} \hfill \\
- \frac{2}{3} \cdot \left( { - \frac{2}{3}} \right) = {\left( { - \frac{2}{3}} \right)^2} \hfill \\
\end{gathered} \]

Пр.2)   

\[\begin{gathered}
{9^2} = 9 \cdot 9 = 81 \hfill \\
{\left( { - 13} \right)^2} = - 13 \cdot \left( { - 13} \right) = 169 \hfill \\
{\left( { - \frac{4}{7}} \right)^2} = - \frac{4}{7} \cdot \left( { - \frac{4}{7}} \right) = \frac{{16}}{{49}} \hfill \\
\end{gathered} \]

Пр.3)   

\[\begin{gathered}
{\left( { - 4} \right)^2} = - 4 \cdot \left( { - 4} \right) = 16 \hfill \\
- {4^2} = - 4 \cdot 4 = - 16 \hfill \\
\end{gathered} \]

\[16 \ne  - 16\]

Call Now Button