Call Now Button
Седми разред основне школе

Питагорина теорема – решени задаци


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати хипотенузу правоуглог троугла чије су катете:

           а) 6cm и 8cm

           б) 8cm и 15cm

Пр.2)   Израчунати површину правоуглог троугла, ако је:

           а) једна катета 9cm, а хипотенуза 1,5dm

           б) једна катета 2cm, а хипотенуза 6cm

Пр.3)   Ако је једна катета 12cm, а хипотенуза 20cm, израчунати:

           а) другу катету

           б) површину тог троугла

           в) обим троугла

           г) висину која одговара хипотенузи тог троугла

Пр.4)   Бициклиста је најпре ишао 10km на север, а затим 24km на исток, а након тога се најкраћим путем вратио на почетну позицију. Колико укупно је бициклиста километара  прешао?


 

 

Пр.1)   а) 

\[\begin{gathered}
a = 6cm \hfill \\
\underline {b = 8cm} \hfill \\
c = ? \hfill \\
{c^2} = {a^2} + {b^2} \hfill \\
{c^2} = {6^2} + {8^2} \hfill \\
{c^2} = 36 + 64 \hfill \\
{c^2} = 100 \hfill \\
c = 10cm \hfill \\
\end{gathered} \]

           б) 

\[\begin{gathered}
a = 8cm \hfill \\
\underline {b = 15cm} \hfill \\
c = ? \hfill \\
{c^2} = {a^2} + {b^2} \hfill \\
{c^2} = {8^2} + {15^2} \hfill \\
{c^2} = 64 + 225 \hfill \\
{c^2} = 289 \hfill \\
c = 17cm \hfill \\
\end{gathered} \]

Пр.2)   а) 

\[\begin{gathered}
a = 9cm \hfill \\
\underline {c = 1,5dm} = 15cm \hfill \\
P = ? \hfill \\
P = \frac{{ab}}{2} \hfill \\
{c^2} = {a^2} + {b^2} \hfill \\
{b^2} = {c^2} - {a^2} \hfill \\
{b^2} = {15^2} - {9^2} \hfill \\
{b^2} = 225 - 81 \hfill \\
{b^2} = 144 \hfill \\
b = 12cm \hfill \\
P = \frac{{ab}}{2} = \frac{{9 \cdot 12}}{2} = 54c{m^2} \hfill \\
\end{gathered} \]

           б) 

\[\begin{gathered}
a = 2cm \hfill \\
\underline {c = 6cm} \hfill \\
P = ? \hfill \\
P = \frac{{ab}}{2} \hfill \\
{c^2} = {a^2} + {b^2} \hfill \\
{b^2} = {c^2} - {a^2} \hfill \\
{b^2} = {6^2} - {2^2} \hfill \\
{b^2} = 36 - 4 \hfill \\
{b^2} = 32 \hfill \\
b = 4\sqrt 2 cm \hfill \\
P = \frac{{ab}}{2} = \frac{{2 \cdot 4\sqrt 2 }}{2} = 4\sqrt 2 c{m^2} \hfill \\
\end{gathered} \]

Пр.3)  

\[\begin{gathered}
a = 12cm \hfill \\
\underline {c = 20cm} \hfill \\
b,P,O,{h_c} = ? \hfill \\
\hfill \\
{c^2} = {a^2} + {b^2} \hfill \\
{b^2} = {c^2} - {a^2} \hfill \\
{b^2} = {20^2} - {12^2} \hfill \\
{b^2} = 400 - 144 \hfill \\
{b^2} = 256 \hfill \\
b = 16cm \hfill \\
\hfill \\
P = \frac{{ab}}{2} = \frac{{12 \cdot 16}}{2} = 96c{m^2} \hfill \\
\hfill \\
O = a + b + c \hfill \\
O = 12 + 16 + 20 \hfill \\
O = 48cm \hfill \\
\hfill \\
P = \frac{{c{h_c}}}{2} \hfill \\
{h_c} = \frac{{2P}}{c} \hfill \\
{h_c} = \frac{{2 \cdot 96}}{{20}} = 9,6cm \hfill \\
\end{gathered} \]

Пр.4)  

 595 png

\[\begin{gathered}
{x^2} = {a^2} + {b^2} \hfill \\
{x^2} = {10^2} + {24^2} \hfill \\
{x^2} = 100 + 576 \hfill \\
{x^2} = 676 \hfill \\
x = 26km \hfill \\
\hfill \\
O = 10 + 24 + 26 = 60km \hfill \\
\end{gathered} \]

Call Now Button