Седми разред основне школе

Многоугао - понављање радива

Решени задаци. Припрема за контролни задатак.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати укупан број дијагонала, збир унутрашњих углова

           и број дијагонала из једног темена у конвексном седмоуглу.

Пр.2)   Ако је збир унутрашњих углова неког многоугла ${1980^ \circ }$,

           одреди који је то многоугао?

Пр3)    Ако се из једног темена правилног многоугла може повући

           7 дијагонала, одреди централни унутрашњи и спољањи

            угао тог многоугла.

Пр.4)   Централни угао правилног многоугла је ${40^ \circ }$. Одреди:

           а) који је то многоугао,

           б) унутрашњи угао тог многоугла,

           в) збир унутрашњих углова многоугла,

           г) укупан број дијагонала,

           д) број дијагонала из једног темена.

Пр.5)   Спољашњи угао правилног многоугла износи $\frac{1}{4}$

            унутрашњег угла. Који је то многоугао и колико укупно има

            дијагонала?

Пр.6)   У конвексном  многоуглу има 90 дијагонала. Који је то

           многоугао?