Седми разред основне школе

Обим и површина правилног многоугла

Дефиниције, формуле, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Дужина странице правилног многоугла је 6cm, а дужина

           полупречника уписаног круга је 8cm. Израчунати обим и

           површину, ако је у питању:

           а) седмоугао     б) деветоугао.

Пр.2)   Колико страница има правилан многоугао чија је површина

           60$c{m^2}$ дужина странице 4cm, a дужина полупречника

            уписаног круга 6cm? Колики је његов обим?

Пр.3)   Обим правилног седмоугла је 56cm, а пречник уписаног круга

            је 24cm.Израчунати његову површину.

Пр.4)   Обим правилног осмоугла је 80cm, а полупречник описаног

            круга је 13cm. Израчунати његову површину.