Call Now Button

Седми разред основне школе

Квадрат рационалног броја

Квадрат рационалног броја. Дефиниција и решени задаци.

Квадратни корен

Квадратни корен. Дефиниција и решени задаци.

Квадрат и квадратни корен рационалног броја

Квадрат и квадратни корен рационалног броја. Решени задаци.

Особине квадрата и квадратног корена

Особине квадрата и квадратног корена. Решени задаци.

Ирационални бројеви

Ирационални бројеви. Дефиниција и решени задаци.

Делимично кореновање и рациналисање имениоца

Делимично кореновање и рациналисање имениоца. Решени задаци.

Квадратни корен и квадрат броја

Квадратни корен и квадрат броја. Решени задаци.

Примена квадрата и квадратног корена

Примена квадрата и квадратног корена. Решени задаци.

Скуп реалних бројева – понављање

Скуп реалних бројева, понављање. Припема за проверу знања.

Питагорина теорема

Питагорина теорема. Дефиниција и решени задаци.

Питагорина теорема – решени задаци

Примена питагорине теореме на правоугли троугао.

Питагорина теорема – конструкције

Примена Питагорине теореме код конструкција.

Питагорина теорема – понављање

Решени задаци. Припрема за проверу знања.

Степен степна

Дефиниција, решени задаци.

Степеновање – понављање градива

Решени задаци. Припрема за контролни задатак.

Алгебарски изрази

Дефиниције и решени задаци.

Сабирање полинома

Дефиниција, решени задаци.

Углови многоугла

Дефиниције, формуле, примери.

Многоугао – понављање радива

Решени задаци. Припрема за контролни задатак.

Множење монома

Дефиниција, решени задаци.

Множење полинома 1

Дефиниција, решени задаци.

Разлика квадрата

Дефиниција, решени задаци.

Квадрат бинома

Дефиниција, решени задаци.

Call Now Button