Осми разред основне школе

Једнакост, једначина, решење једначине

Дефиниција, решени задаци.

Припрема за завршни испит по плану и програму који је прилагођен предзнању ученика