Call Now Button
Осми разред основне школе

Површина шестостране призме


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати површину правилне шестостране призме чија

           је основна ивица 6cm, а висина призме 12cm.

Пр.2)   Ако је површина основе правилне шестостране пизме

           $24\sqrt 3 c{m^2}$, а висина 10cm, израчунати површину

           те призме.

Пр.3)   Ако је полупречник описаног круга око правилне шестостране

           једнакоивичне призме 6cm, израчунати површину те призме.

Пр.4)   Ако најдужа просторна дијагонала правилне шестостране

           призме заклапа са равни основе угао од ${60^ \circ }$, израчунати

           површину те призме.


 

Пр.1)   

636 png

\[\begin{gathered}
a = 6cm \hfill \\
\underline {H = 12cm} \hfill \\
P = ? \hfill \\
\hfill \\
P = 2B + M \hfill \\
\hfill \\
\begin{array}{*{20}{c}}
\begin{gathered}
B = 6 \cdot \frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4} \hfill \\
B = 6 \cdot \frac{{{6^2}\sqrt 3 }}{4} \hfill \\
B = 54\sqrt 3 c{m^2} \hfill \\
\end{gathered} &{}&\begin{gathered}
M = 6aH \hfill \\
M = 6 \cdot 6 \cdot 12 \hfill \\
M = 432c{m^2} \hfill \\
\end{gathered}
\end{array} \hfill \\
\hfill \\
P = 2 \cdot 54\sqrt 3 + 432 \hfill \\
P = 108\sqrt 3 + 432c{m^2} \hfill \\
\end{gathered} \]

Пр.2)   

\[\begin{gathered}
B = 24\sqrt 3 c{m^2} \hfill \\
\underline {H = 10cm} \hfill \\
P = ? \hfill \\
\hfill \\
P = 2B + M \hfill \\
\hfill \\
\begin{array}{*{20}{c}}
\begin{gathered}
B = 6 \cdot \frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4} \hfill \\
24\sqrt 3 = 6 \cdot \frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4} \hfill \\
{a^2}\sqrt 3 = 16\sqrt 3 \hfill \\
{a^2} = 16 \hfill \\
a = 4cm \hfill \\
\end{gathered} &{}&\begin{gathered}
M = 6aH \hfill \\
M = 6 \cdot 4 \cdot 12 \hfill \\
M = 240c{m^2} \hfill \\
\end{gathered}
\end{array} \hfill \\
\hfill \\
P = 2 \cdot 24\sqrt 3 + 240 \hfill \\
P = 48\sqrt 3 + 240c{m^2} \hfill \\
\end{gathered} \]

Пр.3)  

637 png

\[\begin{gathered}
{r_o} = 6cm \hfill \\
\underline {H = a} \hfill \\
P = ? \hfill \\
\hfill \\
{r_o} = a \hfill \\
a = 6cm \hfill \\
H = 6cm \hfill \\
\hfill \\
\begin{array}{*{20}{c}}
\begin{gathered}
B = 6 \cdot \frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4} \hfill \\
B = 6 \cdot \frac{{{6^2}\sqrt 3 }}{4} \hfill \\
B = 54\sqrt 3 c{m^2} \hfill \\
\end{gathered} &{}&\begin{gathered}
M = 6aH \hfill \\
M = 6 \cdot 6 \cdot 6 \hfill \\
M = 216c{m^2} \hfill \\
\end{gathered}
\end{array} \hfill \\
\hfill \\
P = 2B + M \hfill \\
P = 2 \cdot 54\sqrt 3 + 216 \hfill \\
P = 108\sqrt 3 + 216c{m^2} \hfill \\
\end{gathered} \]

Пр.4)   

638 png

\[\begin{gathered}
\underline {H = 6\sqrt 3 cm} \hfill \\
P = ? \hfill \\
\end{gathered} \]

639 png

\[\begin{gathered}
H = \frac{{2{d_v}\sqrt 3 }}{2} \hfill \\
6\sqrt 3 = {d_v}\sqrt 3 \hfill \\
{d_v} = 6cm \hfill \\
\hfill \\
{d_v} = 2a \hfill \\
2a = 6 \hfill \\
a = 3cm \hfill \\
\hfill \\
P = 2B + M \hfill \\
\hfill \\
\begin{array}{*{20}{c}}
\begin{gathered}
B = 6 \cdot \frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4} \hfill \\
B = 6 \cdot \frac{{{3^2}\sqrt 3 }}{4} \hfill \\
B = \frac{{27\sqrt 3 }}{2}c{m^2} \hfill \\
\end{gathered} &{}&\begin{gathered}
M = 6aH \hfill \\
M = 6 \cdot 3 \cdot 6\sqrt 3 \hfill \\
M = 108\sqrt 3 c{m^2} \hfill \\
\end{gathered}
\end{array} \hfill \\
\hfill \\
P = 2 \cdot \frac{{27\sqrt 3 }}{2} + 108\sqrt 3 \hfill \\
P = 27\sqrt 3 + 108\sqrt 3 \hfill \\
P = 135\sqrt 3 c{m^2} \hfill \\
\end{gathered} \]

Call Now Button