Call Now Button
Осми разред основне школе

Решавање линеарних једначина са једном непознатом 4


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Решити једначине:

           а) $\left( {4x - 3} \right)\left( {3x + 4} \right) - \left( {2x + 1} \right)\left( {6x - 1} \right) = 1$

           б) ${\left( {3 - 5x} \right)^2} + {\left( {1 + 12x} \right)^2} = {\left( {13x - 2} \right)^2} + 6$

           в) $\left( {2x - 3} \right)\left( {2x + 3} \right) - {\left( {2x - 1} \right)^2} = 8 + 6x$

Пр.2)   Решити следеће једначине:

           а) $\left( {x + 3} \right):\left( {1 - x} \right) =  - 2$

           б) $\left( {x + 1} \right):\left( {x + 3} \right) = \left( {x - 3} \right):\left( {x - 2} \right)$


 

Пр.1)

а) $\left( {4x - 3} \right)\left( {3x + 4} \right) - \left( {2x + 1} \right)\left( {6x - 1} \right) = 1$

$12{x^2} + 16x - 9x - 12 - \left( {12{x^2} - 2x + 6x - 1} \right) = 1 $

$ 12{x^2} + 7x - 12 - 12{x^2} + 2x - 6x + 1 = 1 $

$ 3x - 11 = 1 $

$ 3x = 12 $

$ x = 4 $

 

б) ${\left( {3 - 5x} \right)^2} + {\left( {1 + 12x} \right)^2} = {\left( {13x - 2} \right)^2} + 6$

${3^2} - 2 \cdot 3 \cdot 5x + {\left( {5x} \right)^2} + 1 + 24x + 144{x^2} = 169{x^2} - 52x + 4 + 6 $

$9 - 30x + 25{x^2} + 1 + 24x + 144{x^2} = 169{x^2} - 52x + 10 $

$10 - 6x + 169{x^2} = 169{x^2} - 52x + 10 $

$ - 6x + 169{x^2} - 169{x^2} + 52x = 10 - 10 $

$46x = 0 $

$x = \frac{0}{{46}} $

$x = 0 $

 

в) $\left( {2x - 3} \right)\left( {2x + 3} \right) - {\left( {2x - 1} \right)^2} = 8 + 6x$

${\left( {2x} \right)^2} - {3^2} - \left( {4{x^2} - 4x + 1} \right) = 8 + 6x$

$4{x^2} - 9 - 4{x^2} + 4x - 1 = 8 + 6x$

$4x - 10 = 8 + 6x$

$4x - 6x = 10 + 8$

$ - 2x = 18$

$x =  - 9$

 

 

Пр.2)

а) $\left( {x + 3} \right):\left( {1 - x} \right) =  - 2$

$\left( {x + 3} \right):\left( {1 - x} \right) =  - 2:1$

$1 \cdot \left( {x + 3} \right) =  - 2 \cdot \left( {1 - x} \right)$

$x + 3 =  - 2 + 2x$

$x - 2x =  - 2 - 3$

$ - x =  - 5$

$x = 5$

 

б) $\left( {x + 1} \right):\left( {x + 3} \right) = \left( {x - 3} \right):\left( {x - 2} \right)$

$\left( {x + 1} \right)\left( {x - 2} \right) = \left( {x + 3} \right)\left( {x - 3} \right)$

${x^2} - 2x + x - 2 = {x^2} - {3^2}$

${x^2} - x - 2 = {x^2} - 9$

${x^2} - x - {x^2} = 2 - 9$

$ - x =  - 7$

$x = 7$

Call Now Button