Call Now Button
Осми разред основне школе

Линеарна неједначина са једном непознатом


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Решити дате неједначине и скуп решења приказати на

           бројевној правој:

           а) $3x + 4 > 9$    б) $3 - x > 10$    в) $5 - \frac{x}{2} > 8$

          


 

 

Пр.1)  

           а)

\[\begin{gathered}
3x + 4 > 9 \hfill \\
3x > 9 - 4 \hfill \\
3x > 5|:3 \hfill \\
x > \frac{5}{3} \hfill \\
\end{gathered} \]

647 png

    б)

\[\begin{gathered}
3 - x > 10 \hfill \\
- x > 10 - 3 \hfill \\
- x > 7| \cdot \left( { - 1} \right) \hfill \\
x < - 7 \hfill \\
\end{gathered} \]

648 png

    в) 

\[\begin{gathered}
5 - \frac{x}{2} > 8 \hfill \\
- \frac{x}{2} > 8 - 5 \hfill \\
- \frac{x}{2} > 3| \cdot \left( { - 2} \right) \hfill \\
x < - 6 \hfill \\
\end{gathered} \]

649 png

Call Now Button