Осми разред основне школе

Међусобни положај две праве у простору

Међусобни положај две праве у простору. Дефиниције и решени задаци.

Припрема за завршни испит по плану и програму који је прилагођен предзнању ученика