Осми разред основне школе

Одређеност равни, међусобни положај праве и равни

Одређеност равни, међусобни положај праве и равни. Дефиниције и решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Колико равни је одређено са 4 некомпланарне тачке?

Пр.1)

Пошто су ове некомпланарне тачке ми ћемо правити групе од три тачаке и свака од тих група одређује једну раван.

\[r\left( {A,B,C} \right),r\left( {A,B,D} \right),r\left( {A,C,D} \right),r\left( {B,C,D} \right)\]

Дакле добили смо 4 равни.

Припрема за завршни испит по плану и програму који је прилагођен предзнању ученика