Осми разред основне школе

Ортогонална пројекција

Дефиниција. Решени задаци.

Припрема за завршни испит по плану и програму који је прилагођен предзнању ученика