Осми разред основне школе

Пирамида - појам, врсте, елементи

Дефиниције, формуле, решени задаци.

Припрема за завршни испит по плану и програму који је прилагођен предзнању ученика