Осми разред основне школе

Растојање тачке од равни, међусоби положај две равни, диедар

Растојање тачке од равни, међусоби положај две равни, диедар. Дефиниције и једноставни примери.

Припрема за завршни испит по плану и програму који је прилагођен предзнању ученика