Осми разред основне школе

Својства линеарних једначина са једном непознатом

Дефиниције и решени задаци.

Припрема за завршни испит по плану и програму који је прилагођен предзнању ученика