Осми разред основне школе

Талесова теорема 1

Талесова теорема и њена примена. Решени задаци.

Припрема за завршни испит по плану и програму који је прилагођен предзнању ученика