Први разред средње школе

Геометрија - аксиоме

Аксиоме припадања и паралелности.