Call Now Button
Први разред средње школе

Апсолутна вредност – пример 3


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.3 Решити једначину: \[\left| {x + 1} \right| - \left| {3 - x} \right| = 4\]


 \[\begin{gathered}
  \left| {x + 1} \right| = \left\{ \begin{gathered}
  x + 1, \text{ ако је }x + 1 \geqslant 0;x \geqslant  - 1 \hfill \\
   - \left( {x + 1} \right),\text{ ако је } x + 1 < 0;x <  - 1 \hfill \\
\end{gathered}  \right. \hfill \\
  \left| {3 - x} \right| = \left\{ \begin{gathered}
  3 - x,\text{ ако је }3 - x \geqslant 0; - x \geqslant  - 3;x \leqslant 3 \hfill \\
   - \left( {3 - x} \right),\text{ ако је }3 - x < 0; - x <  - 3;x > 3 \hfill \\
\end{gathered}  \right. \hfill \\
\end{gathered} \]

114

Коначно решење: \[x \geqslant 3\]

Call Now Button