Call Now Button
Први разред средње школе

Рационални алгебарски изрази 2


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији.

Пр.3   Растави изразе на чиниоце:

          $a\left( {x + y} \right) - b\left( {x + y} \right) = $

          $x\left( {a - b} \right) - 2\left( {b - a} \right) = $

          $7p\left( {p - q} \right) - 2q\left( {q - p} \right) = $

          $2x\left( {a - b} \right) - \left( {b - a} \right) = $

          $5{\left( {x - y} \right)^2} - \left( {x + y} \right)\left( {x - y} \right) = $


Пр.3 

$a\left( {x + y} \right) - b\left( {x + y} \right) = \left( {x + y} \right)\left( {a - b} \right)$

 

$x\left( {a - b} \right) - 2\left( {b - a} \right) = x\left( {a - b} \right) + 2\left( {a - b} \right) = \left( {a - b} \right)\left( {x + 2} \right)$

 

$7p\left( {p - q} \right) - 2q\left( {q - p} \right) = 7p\left( {p - q} \right) + 2q\left( {p - q} \right) = \left( {p - q} \right)\left( {7p + 2q} \right) $

 

$2x\left( {a - b} \right) - \left( {b - a} \right) = 2x\left( {a - b} \right) + \left( {a - b} \right) = \left( {a - b} \right)\left( {2x + 1} \right)$

 

$5{\left( {x - y} \right)^2} - \left( {x + y} \right)\left( {x - y} \right) = \left( {x - y} \right)\left( {5\left( {x - y} \right) - \left( {x + y} \right)} \right) =$

$=\left( {x - y} \right)\left( {5x - 5y - x - y} \right) = \left( {x - y} \right)\left( {4x - 6y} \right) $

 

Call Now Button