Call Now Button
Први разред средње школе

Таутологије – теорија и пример 1


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији.

Пр.1) Испитати да ли је следећа формула таутологија:

   $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$ 


 Нама jе потребно проверити да ли jе формула таутологиja наjjедноставниjе се може проверити помоћу истинитосне таблице те формуле. 

$p$$q$\[{\neg p}\]\[{p \Rightarrow q}\]\[{\neg p \vee q}\]\[{(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)}\]
$\top$$\top$$ \bot $$\top$$\top$$\top$
$\top$$ \bot $$ \bot $$ \bot $$ \bot $$\top$
$ \bot $$\top$$\top$$\top$$\top$$\top$
$\bot$$\bot$$\top$$\top$$\top$$\top$
Call Now Button