Call Now Button
Први разред средње школе

Таутологије – пример 2


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији.

Пр.2) Испитати да ли је следећа формула таутологија:

   $((p \Rightarrow q) \Rightarrow (r \Rightarrow \neg p)) \Rightarrow (\neg q \Rightarrow \neg r)$


 ((p⇒q)⇒(r⇒¬p))⇒(¬q⇒¬r) 

Проверимо уз помоћ истинитосне таблице те формуле. 

Са A означимо $p⇒q$, са B означимо $r⇒¬p$ и са С означимо $¬q⇒¬r$

$p$$q$$r$$¬p$$¬q$$¬r$$A$$B$$С$$A⇒B$$(А⇒В)⇒С$
$\top$$\top$$\top$$\bot$$\bot$$\bot$$\top$$\bot$$\top$$\bot$$\top$
$\top$$\top$$\bot$$\bot$$\bot$$\top$$\top$$\top$$\top$$\top$$\top$
$\top$$\bot$$\top$$\bot$$\top$$\bot$$\bot$$\bot$$\bot$$\top$$\bot$
$\top$$\bot$$\bot$$\bot$$\top$$\top$$\bot$$\top$$\top$$\top$$\top$
$\bot$$\top$$\top$$\top$$\bot$$\bot$$\top$$\top$$\top$$\top$$\top$
$\bot$$\top$$\bot$$\top$$\bot$$\top$$\top$$\top$$\top$$\top$$\top$
$\bot$$\bot$$\top$$\top$$\top$$\bot$$\top$$\top$$\bot$$\top$$\bot$
$\bot$$\bot$$\bot$$\top$$\top$$\top$$\top$$\top$$\top$$\top$$\top$
Call Now Button