Први разред средње школе

Геометрија - подударност дужи и углова

Понављање градива. Напоредни углови, углови са паралелним крацима, суплементни углови, комплементни углови ...