Први разред средње школе

Геометрија - троугао

Троугао. Особине. Значајне тачке троугла.