Први разред средње школе

Основне релације између тригонометријских функција

Основне релације између тригонометријских функција. Објашњење и извођење релација.