Први разред средње школе

Пропорционалност - пример 2

Видео лекција школе Рајак посвећена пропорционалности. Садржи сложенији пример.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.2 Од 10kg предива се изатка 18m штофа. Колико метара штофа изатка од 35kg предива.

Пр.2 У овом задатку зависне величине су количина предива и количина штофа. Означимо са $x$ колико метара штофа изатка од 35kg предива. 

 116

Имамо директно пропорционалне величине. Составимо пропорцију.

\[\begin{gathered}
  x:18 = 35:10 \hfill \\
  10 \cdot x = 18 \cdot 35 \hfill \\
  x = \frac{{18 \cdot 35}}{{10}} \hfill \\
  x = 63m \hfill \\
\end{gathered} \]