Први разред средње школе

Пропорционалност - пример 3

Видео лекција школе Рајак посвећена пропорционалности.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.3 Колико часова дневно треба да раде четире једнака трактора за 35 дана да би поорали 3640ha земљишта, ако 3 таква трактора за 25 дана радећи дневно по 14 часова поору 1820ha?

Пр.3 У овом задатку зависне величине су:

117

Направим пропорцију:

118

\[\begin{gathered}
  x \cdot 4 \cdot 35 \cdot 1820 = 14 \cdot 3 \cdot 25 \cdot 3640 \hfill \\
  x = \frac{{14 \cdot 3 \cdot 25 \cdot 3640}}{{4 \cdot 35 \cdot 1820}} = 15h \hfill \\
\end{gathered} \]