Први разред средње школе

Реални бројеви 1

Скуп природних бројева, скуп целих бројева, скуп рационалних бројева, скуп ирационалних бројева, скуп реалних бројева.