Први разред средње школе

Реални бројеви 2

Дељивост у скупу реалних бројева.