Први разред средње школе

Таутологије - теорија и пример 1

Видео лекција школе Рајак посвећена таутологијама. Садржи теоријску основу и једноставан пример.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији.

Пр.1) Испитати да ли је следећа формула таутологија:

   $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$ 

 Нама jе потребно проверити да ли jе формула таутологиja наjjедноставниjе се може проверити помоћу истинитосне таблице те формуле. 

$p$ $q$ \[{\neg p}\] \[{p \Rightarrow q}\] \[{\neg p \vee q}\] \[{(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)}\]
$\top$ $\top$ $ \bot $ $\top$ $\top$ $\top$
$\top$ $ \bot $ $ \bot $ $ \bot $ $ \bot $ $\top$
$ \bot $ $\top$ $\top$ $\top$ $\top$ $\top$
$\bot$ $\bot$ $\top$ $\top$ $\top$ $\top$