Први разред средње школе

Тригонометрија - правоугли троугао

Тригонометрија, тригонометријске функције оштрог угла правогуглог троугла. Једноставни примери.