Први разред средње школе

Тригонометријске вредности карактеристичних углова

Тригонометрија, тригонометријске функције оштрог угла правогуглог троугла. Једноставни примери.