Први разред средње школе

Вектори

Вектори, дефиниција, особине. Сабирање вектора, множење вектора скаларом.