Од 06.07. Стекните базична искуства за улоге попут Agile Software Developer, Product Owner и Scrum Master
Припреме прилагођене предзнању ученика. Индивидуални приступ.
Програм и динамику припрема прилагођавамо сваком ученику у зависности од предзнања са којим долази.
Овај пројекат ће најпре представљати увод у програмирање за већину, упознавање са основим теоријама алгоритама, основама програмских језика. Бавићемо се разним програмским језицима, међу којима ће место наћи C/C++, C#, Java ,Pascal/Delphi, Visual Basic, SQL, HTML, PHP...