Call Now Button
Шести разред основне школе

Апсолутна вредност и децимални запис рационалног броја


Задаци


Задаци које смо решили у видео лекцији:

1. Одредити:

     (а)  $\left| { - \frac{3}{8}} \right| = $    (б)  $ - \left| { - \frac{3}{5}} \right| = $     (в)  $\left| { - \frac{1}{6}} \right| + \left| { - 1\frac{1}{4}} \right| = $    (г)  $\left| {\frac{3}{4} - \left| { - \frac{1}{8}} \right|} \right| = $

 

2. Написати у децималном запису следеће рационалне бројеве:

     (а)  $ - \frac{3}{{10}}$     (б)  $ - 1\frac{7}{{10}}$        (в)  $ - 2\frac{1}{5}$            (г)  $\frac{{ - 1}}{8}$

 

     (д)  $ - 5\frac{1}{4}$      (ђ)  $ - \frac{2}{3}$       (е)  $ - 2\frac{1}{9}$              (ж)  $\frac{5}{{ - 11}}$

 

 

3. Следеће децималне бројеве написати у облику несводљивог разломка:

    – 0,5;  – 1,35; – 0,625; – 2,56; – 5,05.

 

4. Испитати да ли је тачно:

 

(а)  $\left| { - \frac{3}{8}} \right| = 0,375$        (б) $\left| { - \frac{1}{2}} \right| + \left| { - 1\frac{1}{4}} \right| =  - 1,75$ 

 

(в) $ - \left| {\frac{1}{6} + \left| { - 1\frac{1}{3}} \right|} \right| =  - 1,5$

 


 

 

1. Одредити:

(а)  $\left| { - \frac{3}{8}} \right| = \frac{3}{8}$    (б)  $ - \left| { - \frac{3}{5}} \right| =  - \frac{3}{5}$     (в)  $\left| { - \frac{1}{6}} \right| + \left| { - 1\frac{1}{4}} \right| = \frac{1}{6} + 1\frac{1}{4} = 1\frac{5}{{12}}$    (г)  $\left| {\frac{3}{4} - \left| { - \frac{1}{8}} \right|} \right| = \left| {\frac{3}{4} - \frac{1}{8}} \right| = \left| {\frac{5}{8}} \right| = \frac{5}{8} $

 

2. 

(а)  $  - \frac{3}{{10}} =  - 0,3$    

(б)  $ - 1\frac{7}{{10}} =  - 1,7$       

(в)  $- 2\frac{1}{5} =  - 2,2$           

(г)  $\frac{{ - 1}}{8} =  - 0,125$ 

(д)  $  - 5\frac{1}{4} =  - 5,25$     

(ђ)  $ - \frac{2}{3} = 0,666... = 0,\dot 6$      

(е)  $  - 2\frac{1}{9} =  - 2,111... =  - 2,\dot 1$             

(ж)  $\frac{5}{{ - 11}} = 0,454545... = 0,\dot 4\dot 5$ 

 

3. 

\[\begin{gathered}
-0,5 = - \frac{1}{2}; \hfill \\
-1,35 = -1\frac{7}{{20}}; \hfill \\
-0,625 = - \frac{5}{8}; \hfill \\
-2,56 = - 2\frac{{14}}{{25}}; \hfill \\
-5,05 = - 5\frac{1}{{20}}. \hfill \\
\end{gathered} \]

 

4. 

\[\begin{gathered}
\left| { - \frac{3}{8}} \right| = 0,375 \hfill \\
\frac{3}{8} = 0,375 \hfill \\
0,375 = 0,375 \hfill \\
\hfill \\
\left| { - \frac{1}{2}} \right| + \left| { - 1\frac{1}{4}} \right| \ne - 1,75 \hfill \\
\frac{1}{2} + 1\frac{1}{4} \ne - 1,75 \hfill \\
1,75 \ne - 1,75 \bot \hfill \\
\hfill \\
- \left| {\frac{1}{6} + \left| { - 1\frac{1}{3}} \right|} \right| = - 1,5 \hfill \\
- \left| {\frac{1}{6} + 1\frac{1}{3}} \right| = - 1,5 \hfill \\
- \left| {1\frac{1}{2}} \right| = - 1,5 \hfill \\
- 1\frac{1}{2} = - 1\frac{1}{2} \hfill \\
\end{gathered} \]

Call Now Button