Call Now Button
Пети разред основне школе

Врсте разломака.


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   а) Написати све праве разломке чији је именилац 5

            б) Написати све неправе разломке чији је бројилац 7.

Пр.2)   Дати су разломци $\frac{2}{5},\frac{9}{{11}},\frac{7}{6},\frac{{25}}{{52}},\frac{{89}}{{51}},\frac{{142}}{{19}},\frac{2}{{10000}}$.

            Подвући праве, а заокружити неправе разломке.

Пр.3)   Број 4 написати као привидан разломак чији је именилац:

           а) 5    б) 7    в) 19

Пр.4)   Дате привидне разломке написати као природне бројеве:

           а) $\frac{{12}}{3} = $  б) $\frac{{72}}{{18}} = $  в) $\frac{{56}}{7} = $  г) $\frac{{2323}}{{23}} = $
Пр.5)   Дате мешовите бројеве написати у облику неправог разломка:

           а) $1\frac{2}{3} = $  б) $2\frac{3}{7} = $  в) $3\frac{2}{5} = $  г) $4\frac{5}{{11}} = $

Пр.6)   Дате неправе разломке написати у облику мешовитог броја:

           а) $\frac{{11}}{3} = $  б) $\frac{{17}}{5} = $  в) $\frac{{65}}{9} = $  г) $\frac{{125}}{{11}} = $

 

 

Пр.1)   а) Написати све праве разломке чији је именилац 5

\[\frac{1}{5};\frac{2}{5};\frac{3}{5};\frac{4}{5}\]

            б) Написати све неправе разломке чији је бројилац 7

\[\frac{7}{6};\frac{7}{5};\frac{7}{4};\frac{7}{3};\frac{7}{2};\frac{7}{1}\]

 

Пр.2)   Дати су разломци $\frac{2}{5},\frac{9}{{11}},\frac{7}{6},\frac{{25}}{{52}},\frac{{89}}{{51}},\frac{{142}}{{19}},\frac{2}{{10000}}$.

            Подвући праве, а заокружити неправе разломке.

\[\underline {\frac{2}{5}} ,\underline {\frac{9}{{11}}} ,\boxed{\frac{7}{6}},\underline {\frac{{25}}{{52}}} ,\boxed{\frac{{89}}{{51}}},\boxed{\frac{{142}}{{19}}},\boxed{\frac{2}{{10000}}}\]

Пр.3)   Број 4 написати као привидан разломак чији је именилац:

           а) 5      $\frac{{20}}{5} = 4$  б) 7      $\frac{{28}}{7} = 4$  в) 19      $\frac{{76}}{{19}} = 4$

Пр.4)   Дате привидне разломке написати као природне бројеве:

           а) $\frac{{12}}{3} = 4$  б) $\frac{{72}}{{18}} = 4$  в) $\frac{{56}}{7} = 8$  г) $\frac{{2323}}{{23}} = 101$
Пр.5)   Дате мешовите бројеве написати у облику неправог разломка:

           а) $1\frac{2}{3} =\frac{5}{3} $  б) $2\frac{3}{7} =\frac{17}{7} $  в) $3\frac{2}{5} = \frac{17}{5}$  г) $4\frac{5}{{11}} = \frac{49}{{11}} $

Пр.6)   Дате неправе разломке написати у облику мешовитог броја:

           а) $\frac{{11}}{3} =3\frac{{2}}{3}  $  б) $\frac{{17}}{5} =3\frac{{2}}{5} $  в) $\frac{{65}}{9} = 7\frac{{2}}{9}$  г) $\frac{{125}}{{11}} = 11\frac{{4}}{{11}}$
Call Now Button