Call Now Button
Пети разред основне школе

Бројевни изрази


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Написати у облику производа а затим израчунати:

           а) 27+27+27+27

           б) 106+106+106

           в) 87+87+87+87+87

Пр.2)   Израчунати: а) $96:3$

                                 б) $\left( {33 + 44} \right):7$

                                 в) $\left( {684:6} \right):19$

                                 г) $659814654 \cdot 0$

Пр.3)   Израчунати вредности бројевних израза:

           а) $12 + 18:2\left( {3 \cdot 24 - 213:13} \right)$

           б) $9651:3 - 49 \cdot \left( {23 + 32} \right)$

           в) $56 \cdot 22 + 22 \cdot 34$
Пр.4)   Збир бројева 98 и 73 помножи њиховом разликом.
Пр.5)   Збир бројева 892 и 208 умањити 50 пута, добијени број увећати за седмоструку вредност датих бројева, па добијени број одузети од броја 20000.

 

 

Пр.1)  ${){\text{ }}27 + 27 + 27 + 27 = 4 \cdot 27 = 108}$

           ${){\text{ }}106 + 106 + 106 = 3 \cdot 106 = 318}$

           ${){\text{ }}87 + 87 + 87 + 87 + 87 = 5 \cdot 87 = 435}$

Пр.2)   а) $96:3 = 32$

            б) $\left( {33 + 44} \right):7 = 77:7 = 11$

            в) $\left( {684:6} \right):19 = 114:19 = 6$

            г) $659814654 \cdot 0 = 0$

Пр.3)  а) $12 + 18:2\left( {3 \cdot 24 - 213:13} \right) = 12 + 9 + \left( {72 - 71} \right) = 21 + 1 = 22$

           б) $9651:3 - 49 \cdot \left( {23 + 32} \right) = 3217 - 49 \cdot 60 = 3217 - 2940 = 277$

           в) $56 \cdot 22 + 22 \cdot 34 = 22 \cdot \left( {56 + 34} \right) = 22 \cdot 90 = 1980$
Пр.4)   $\left( {98 + 73} \right) \cdot \left( {98 - 73} \right) = 171 \cdot 25 = 4275$
Пр.5)   

$20000 - \left( {\left( {892 + 208} \right):50 + 7 \cdot \left( {892 + 208} \right)} \right) = 20000 - \left( {1100:50 + 7 \cdot 1100} \right) = $

$ = 20000 - \left( {22 + 7700} \right) = 12278$

Call Now Button