Call Now Button
Пети разред основне школе

Дељивост бројевима 25 и 4


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Испитати да ли је тачно:

           а) $25|3675$

           б) $25|4596$

           в) $25|14500$

           г) $25|11392$

Пр.2)   Испитати да ли је тачно:

           а) $4|6524$

           б) $4|12354$

           в) $4|14500$

           г) $4|4892$

Пр.3)   Уместо $ * $ ставити одговарајуће цифре тако да важи:

           а) $25|45 * $

           б) $4|453 * $

           в) $25|54 * 0$

           г) $4|425 * 0$

           д) $25|54 * 2$

           ђ) $4|123 * 44$


 

 

Пр.1)   Испитати да ли је тачно:

           а) $25|3675$   тачно

           б) $25|4596$  није тачно

           в) $25|14500$  тачно

           г) $25|11392$ није тачно

Пр.2)   Испитати да ли је тачно:

           а) $4|6524$   тачно

           б) $4|12354$ није тачно

           в) $4|14500$ тачно

           г) $4|4892$ тачно

Пр.3)   Уместо $ * $ ставити одговарајуће цифре тако да важи:

           а) $25|45 * $       $* \in \left\{ 0 \right\}$

           б) $4|453 * $       $* \in \left\{ 2,6 \right\}$

           в) $25|54 * 0$      $* \in \left\{ 0,5 \right\}$

           г) $4|425 * 0$       $* \in \left\{ 0,2,4,6,8 \right\}$

           д) $25|54 * 2$       $* = \emptyset $

           ђ) $4|123 * 44$     $* \in \left\{ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 \right\}$

Call Now Button