Дефиниције

Математичка логика, скупови, релације и функције

Низови, математичка индукција и комбинаторика

Часови математике за студенте. Припрема за пријемне испите.