Четврти разред средње школе

Екстремне вредности и превојне тачке функција 1

Монотоност и екстремне вредности функција. Конвексност, конкавност и превојне тачке функција. Једноставни примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Одредити монотоност, екстремне вредности, конвексност и

            превојне тачке функције:

            $y = 2{x^2} - 6{x^2} - 18x + 7$

Пр.2)    $y = \frac{{x - 3}}{{x - 5}}$