Шести разред основне школе

Четвороугао - појам, особине

Дефиниције, особине, решени задаци.