Call Now Button
Шести разред основне школе

Конструкције углова – први део


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији.

1. Конструисати угао од 60˚.

2. Конструисати угао од 120˚.

3. Конструисати угао од 30˚.

4. Конструисати угао од 90˚.

5. Конструисати угао од 150˚.


Call Now Button