Call Now Button
Шести разред основне школе

Сабирање и одузимање рационалних бројева у децималном запису 1


Задаци


Задаци које смо решили у видео лекцији:

1. Израчунати:

(а) – 2,6 + (+ 3,5)     (б) – 3,9 + (– 0,8)     (в) + 4,2 + (– 7,1)

(г) – 0,005 + (+ 4,11)     (д) – 5,71 + (– 0,158)     (ђ) + 3,147 + (– 5,2)

2. Израчунати:

(а) – 1,4 – (+ 6,6)     (б) – 4,8 – (– 1,9)     (в) + 1,3 – (– 2,5)

(г) – 1,21 – (+ 3,548)     (д) – 7,12 – (– 3,569)     (ђ) + 4,12 – (– 11,8)

3. Израчунати:

(а) – 1,4 –  6,6 + 3,65     (б) – 1,45 + 2,364 – 3,49    (в) – 2,3 – 5,27 – 2,43

4. Збир бројева 3,19 и – 13,8 одузети од разлике бројева – 6,562 и – 15,65.

 


 

 

1. 

(а) $-2,6 + \left( { + 3,5} \right) = -2,6 + 3,5 = 0,9$     

(б) $-3,9 + \left( {-0,8} \right) =  - 3,9 - 0,8 =  - 4,7$     

(в) $ + 4,2 + \left( {-7,1} \right) = 4,2 - 7,1 =  - 2,9$

(г) $-0,005 + \left( { + 4,11} \right) = 4,105$    

(д) $-5,71 + \left( {-0,158} \right) =  - 5,71 - 0,158 =  - 5,868$   

(ђ) $ + 3,147 + \left( {-{\text{ }}5,2} \right) = 3,147 - 5,2 =  - 2,053$

 

2. 

(а) $-{\text{ }}1,4{\text{ }}-{\text{ }}\left( { + {\text{ }}6,6} \right) =  - 1,4 - 6,6 =  - 8$ 

(б) $-{\text{ }}4,8{\text{ }}-{\text{ }}\left( {-{\text{ }}1,9} \right) =  - 4,8 + 1,9 =  - 2,9$

(в) $ + {\text{ }}1,3{\text{ }}-{\text{ }}\left( {-{\text{ }}2,5} \right) = 1,3 + 2,5 = 3,8$

(г) $-{\text{ }}1,21{\text{ }}-{\text{ }}\left( { + {\text{ }}3,548} \right) =  - 1,21 - 3,548 =  - 4,758$

(д) $-{\text{ }}7,12{\text{ }}-{\text{ }}\left( {-{\text{ }}3,569} \right) =  - 7,12 + 3,569 =  - 3,551$    

(ђ) $ + {\text{ }}4,12{\text{ }}-{\text{ }}\left( {-{\text{ }}11,8} \right) = 4,12 + 11,8 = 15,92$

3. 

(а) $ - 1,4 - 6,6 + 3,65 =  - 8 + 3,65 =  - 4,35$   

(б) $ - 1,45 + 2,364 - 3,49 =  - 4,96 + 2,364 =  - 2,576$

(в) $ - 2,3 - 5,27 - 2,43 =  - 10$

4. 

\[\begin{gathered}
- 6,562 - \left( { - 15,65} \right) - \left( {3,19 + \left( { - 13,8} \right)} \right) = - 6,562 + 15,65 - \left( {3,19 - 13,8} \right) = \hfill \\
= 9,088 - \left( { - 10,61} \right) = 9,088 + 10,61 = 19,698 \hfill \\
\end{gathered} \]

Call Now Button