Call Now Button
Шести разред основне школе

Множење целих бројева


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији.

1. Израчунати:

(а) 9 · (– 8) =

(б) 13 · (– 25) =

(в) (– 21) · 17 =

(г) 5 · (– 12) · 14 =

2. Израчунати:

(а) (– 9) · (– 6) =

(б) (– 8) · (– 22) =

(в) (– 15) · (– 12) =

(г) 8 · (– 14) · (– 5) =

3. Уместо *ставити одговарајући знак <, > или = тако да се добије тачна једнакост:

(а) (– 9) · (+ 6) * 0

(б) (– 2) · (– 25) * 10 · (– 10)

(в) (– 3) · (+ 16) * (+ 3) · ( –16)

(г) 100 · (– 4) · (– 8) · (– 10) · (– 1) * 0

(д) (– 13) · (– 49) · (– 873) · (– 19) · (– 71) * 5


 

 

1. 

(а) 9 · (– 8) =-72

(б) 13 · (– 25) =-325

(в) (– 21) · 17 =-357

(г) 5 · (– 12) · 14 =-840

2. 

(а) (– 9) · (– 6) =64

(б) (– 8) · (– 22) =176

(в) (– 15) · (– 12) =180

(г) 8 · (– 14) · (– 5) =560

3. Уместо *ставити одговарајући знак <, > или = тако да се добије тачна једнакост:

(а) (– 9) · (+ 6) < 0

(б) (– 2) · (– 25) > 10 · (– 10)

(в) (– 3) · (+ 16) = (+ 3) · ( –16)

(г) 100 · (– 4) · (– 8) · (– 10) · (– 1) > 0

(д) (– 13) · (– 49) · (– 873) · (– 19) · (– 71) < 5

Call Now Button