Call Now Button
Шести разред основне школе

Појам рационалног броја


Задаци


Задаци које смо решили у видео лекцији:

1. У празне квадратиће уписати $ \in $  или $ \notin $ тако да се добије тачно тврђење:

     (а) $\frac{1}{2}\square {Q^ + }$       (б) $\frac{{ - 3}}{{ - 7}}\square {Q^ - }$       (в) $\frac{0}{{ - 12}}\square {Q^ + }$      (г) $ - 6\frac{9}{{13}}\square Q$  

 

2. У празне квадратиће уписати $ \subset $  или $  \not\subset  $ тако да се добије тачно тврђење:

     (а)  $N\square {Q^ + }$      (б) $Z\square {Q^ - }$      (в) ${Z^ + }\square {Q^ + }$      (г) $Q\square {Q^ + }$ 

 

3. На бројевној правој приказати следеће тачке:

  $A\left( { - \frac{1}{4}} \right),B\left( {\frac{3}{4}} \right),C\left( { - 2\frac{1}{2}} \right),D\left( { - 1,75} \right),E\left( {1,5} \right).$


 

 

1. У празне квадратиће уписати $ \in $  или $ \notin $ тако да се добије тачно тврђење:

     (а) $\frac{1}{2} \in {Q^ + }$       (б) $\frac{{ - 3}}{{ - 7}} \notin {Q^ - }$       (в) $\frac{0}{{ - 12}} \notin {Q^ + }$      (г) $  - 6\frac{9}{{13}} \in Q$  

 

2. У празне квадратиће уписати $ \subset $  или $  \not\subset  $ тако да се добије тачно тврђење:

     (а)  $N \subset {Q^ + }$      (б) $Z\not  \subset {Q^ - }$      (в) ${Z^ + } \subset {Q^ + }$      (г) $Q\not  \subset {Q^ + }$ 

 

3.

  $A\left( { - \frac{1}{4}} \right),B\left( {\frac{3}{4}} \right),C\left( { - 2\frac{1}{2}} \right),D\left( { - 1,75} \right),E\left( {1,5} \right).$

589 png

Call Now Button