Call Now Button
Шести разред основне школе

Конструкције трапеза


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији.

Пр.1)   Конструисати трапез $ABCD$ ако је $AB = 7cm$, $AD = 3cm$,

           $\alpha  = {60^ \circ }$ и $\beta  = {30^ \circ }$.

Пр.2)   Конструисати трапез $ABCD$ чије су основице 7cm и 4cm,

            jедан крак 3cm, а висина 2cm.

Пр.3)   Конструисати трапез $ABCD$ чије су основице 7cm и 4cm, а краци

           3cm и 2,5cm.

Пр.4)   Конструисати једнакокраки трапез $ABCD$ чије су основице

           8cm и 4cm, а $\alpha  = {45^ \circ }$.


Call Now Button